yönetim bilişim sistemi Bilgi Teknolojileri
“kötü, fena, ters, aksi”.
ör.: misfortune, misgovernment.
“yanlış, yersiz, hatalı”.
ör.: misunderstand, mislabel.
“ … sizlik” (yokluk bildirir).
ör.: mistrust.
miso-
ör.: misanthrope. NOT: mis- ön eki birçok isim ve fiillerin başına getirilerek onların
anlamını yukarıda gösterildiği şekilde değiştirir. mis- ile başlayan kelime sözlükte bulunamazsa asıl kelimeye bakıp yukarıdaki kurala göre anlam vermelidir. Bunlardan başlıcaları bu ve bunu izleyen sayfaların altında gösterilmiştir.
“nefret etme, düşmanlık”.
ör.: misogamy, misogyny. Ön Ek
yanlış hesaplamak Fiil
hesaplama hatası İsim
yanlış tarih atmak Fiil
yanlış tarih atma
yanlış beyan
mis
musk
retained earnings İsim
supported price
customs duties paid
(illness) advanced
your ears must have been burning
excellent
clean and sweet-smelling
first rate

Fiilden isim yapma eki
mis
Çok güzel ... madde, misk
mis
İngilizce’de kızlar ... unvan sözü
bk. –mış
Koyun