mix business with pleasure

  1. Verb işle zevki bir araya getirmek
  2. Verb işle zevki biraraya getirmek
  3. Verb eğlencesine işi karıştırmak