moral majority

  1. Noun Dürüst Çoğunluk: Okullara din dersi koyma, dine ve ahlâka aykırı kitap ve yayınları yasaklama, çocuk
    aldırmayı menetme vb. gibi sıkı tutucu ahlâk kurallarını yaymak amaciyle kurulmuş Protestan örgütü.
    Moral Majoritarian: Dürüst Çoğunlukçu.