morass

  1. Noun sulak sazlık arazi.
  2. Noun bataklık, batak.
  3. Noun engel, güçlük, mania.