move along someone

  1. Verb birinin bir yeri boşaltmasını sağlamak
  2. Verb birinin bir yerden çıkmasını sağlamak
  3. Verb birini çıkartmak
  4. Verb birini tahliye etmek