move along someone

  1. Fiil birinin bir yeri boşaltmasını sağlamak
  2. Fiil birinin bir yerden çıkmasını sağlamak
  3. Fiil birini çıkartmak
  4. Fiil birini tahliye etmek