multiply

 1. Verb çoğal(t)mak, art(ır)mak, yay(ıl)mak, genişle(t)mek, üre(t)mek, türe(t)mek.
  This will multiply our
  chances of success. When animals have more food, they generally multiply faster.
 2. Verb, Mathematics çarpmak.
  to multiply two numbers together: iki sayıyı birbiriyle çarpmak.
  multiply 17 by 28: 17 ile 28'i çarpmak.
 3. çeşit çeşit, çeşitli/türlü şekillerde, her türlü, her nevi, her çeşit.
 4. birçok bakımlardan, birçok hususlarda.
çapraz çarpmak: bir kesrin payını öbürünün paydası ile çarparak iki çarpım elde etmek. Intransitive Verb
iki sayıyı birbiriyle çarpmak Verb
çok katlı/tabakalı, kat kat.
multiply nylon. multiply glass.