muse

  1. Verb düşünceye/hayallere dalmak, dalgın dalgın düşünmek.
    She sat musing for hours.
  2. Verb (dalgın dalgın ve hayretle) etrafı seyretmek, temaşaya dalmak.
  3. Verb dalgın dalgın söylemek/konuşmak.
  4. Noun, Mythology 9 güzel sanat tanrıçasından herbiri.
  5. Noun şiir/esin/ilham perisi.
esinlemek, ilham davet etmek, ilham almak.