mutinous

  1. Adjective, Politics-Intl. Relations ayaklanmacı
  2. Adjective âsi, isyancı, isyankâr, ihtilâlci, isyan halinde.
  3. Adjective serkeş, itaatsiz, dikkafalı, başeğmez.
  4. Adjective zaptedilmez, kontrolu güç.