nan-

 1. Prefix “son derece küçük, ufacık, mini mini, minnacık”. Ör.:
  nanoplankton.
 2. Prefix “nano, milyarda bir, 10-9.
  nanocurie (nC): 10-9 curie.
  nano farad
  (nF): 10-9 farad.
  nanohenry (nH): 10-9 henry.
  nano- = nan-meter (nm): 10-9 m.
  nanosecond: 10-9 saniye.
  nanowatt: 10-9 watt.

nan
Ekmek