narrow boat

  1. Noun kanal mavnası
dar gemi: kanallarda işleyen dar ve uzun gemi. Noun