nascent

  1. Adjective yeni doğmuş, gelişme halinde, olgunlaşmamış, genç.
    nascent industries.
  2. Adjective yeni belirmeye başlayan.
    nascent feelings of dislike. nascent ability of music.
  3. Adjective, Chemistry bileşimden yeni ayrılan, açığa çıkan.
bileşimden yeni ayrılma, açığa çıkma, elemanın bileşimden ayrıldığı andaki durumu.
bileşimden yeni ayrılma, açığa çıkma, elemanın bileşimden ayrıldığı andaki durumu.