national territory

  1. Noun, Law ulusal toprak
  2. Noun ülke toprakları
  3. devlet arazisi
Ulusal Sınırlar Dışındaki İstasyonlardan İletilen Yayınların Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi Noun, International Law