national territory

  1. İsim, Hukuk ulusal toprak
  2. İsim ülke toprakları
  3. devlet arazisi
Ulusal Sınırlar Dışındaki İstasyonlardan İletilen Yayınların Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk