necessary arrangements

  1. Noun gerekli hazırlıklar
gereken bütün hazırlıkları yapmak Verb
gerekli bütün tertibatı almak Verb
bütün gerekli tertibatı yapmak Verb