necessary arrangements

gereken bütün hazırlıkları yapmak Fiil
gerekli bütün tertibatı almak Fiil
bütün gerekli tertibatı yapmak Fiil