nemesis

  1. Noun korkunç düşman.
  2. Noun öç/intikam aracı.
  3. Noun (eski Yunanistanda) intikam tanrıçası, ceza ve öç alma tanrıçası