1. İsim korkunç düşman.
  2. İsim öç/intikam aracı.
  3. İsim (eski Yunanistanda) intikam tanrıçası, ceza ve öç alma tanrıçası