nervous derangement

  1. sinir hastalığı
  2. sinirlilik