net faiz gelirinin yüzdesi olarak faaliyet kârı

  1. Noun, Accounting operating income as percent of net interest income