net option

  1. sahibine bir gayri menkulü belirtilmiş olan fiyattan satın alma hakkı tanıyan belge