net product

  1. net ürün
  2. net hâsıla
  3. safi hasıla
marjinal net hasıla
marjinal net hâsıla
net milli gelir
net yerli hâsıla
net yerli hasıla
safi/net millî hasıla: gayrısafi millî hasıladan sermaye yıpranma payı çıktıktan sonra kalan miktar. national income Noun