neutral spirits

  1. Noun saf alkol, viskiye karıştırılan ve cin, kordiyal, likör vb. yapmakta kullanılan 95°'lik alkol.