next door

  1. yandaki kapı
  2. kapı komşu
  3. bitişik
  4. kapı komşusu
kapı komşusu
yandaki evde oturmak Verb
komşu oturmak Verb
(a) bitişik (komşu).
He lives next door to us: Bitişik komşumuzdur, bitişiğimizde oturur. (b)
hemen hemen, âdetâ.
His silence was next door to an admission of guilt.
komşu, bitişik.
Go to next-door: Komşuya git.
next-door neighbor: bitişik komşu.