niceties in politics

  1. Noun politika yaşamı âdetlerinin sıkıntılı yanları