noble

 1. soylu, asil (kişi).
 2. asilâne, soyluca, asalete/soyluluğa yakışır.
  a noble deed.
 3. aristokrat, asilzade/aristokrasi sınıfından.
  a noble family. a man of noble birth.
 4. âlicenap, yüce gönüllü.
 5. yüce, ulu, heybetli, büyük, görkemli, muhteşem.
  a building of noble size. a noble looking horse.
 6. mükemmel, çok güzel.
 7. asil ruhlu, iyi ahlâklı, övülmeye değer.
  to attempt to save the child's life was very noble.
 8. Chemistry asil, asal, soy, kimyasal bileşime girmeyen.
  Gold is a noble metal.
  noble gas: soy gaz.
 9. İngiliz asilzadesi.
 10. İngilterede 6s 8d değerinde eski altın para.
görkemli yapı
asil deney (ABD'nde içki yasağı döneminin alaycı tanımlaması)
soy gaz Noun, Chemistry
hadis-i şerif Noun, Religion-Faith
altın
âlicenap
yüce ruh
âlicenaplık duyguları Noun
asil ruhlu
asil ruh
asilane bir davranış
asilzade soyundan gelmek Verb
asil soydan gelmek Verb
asil bir aileden gelmek Verb
asil soydan
iyi bir aileden gelmek Verb