1. soylu, asil (kişi).
 2. asilâne, soyluca, asalete/soyluluğa yakışır.
  a noble deed.
 3. aristokrat, asilzade/aristokrasi sınıfından.
  a noble family. a man of noble birth.
 4. âlicenap, yüce gönüllü.
 5. yüce, ulu, heybetli, büyük, görkemli, muhteşem.
  a building of noble size. a noble looking horse.
 6. mükemmel, çok güzel.
 7. asil ruhlu, iyi ahlâklı, övülmeye değer.
  to attempt to save the child's life was very noble.
 8. Kimya asil, asal, soy, kimyasal bileşime girmeyen.
  Gold is a noble metal.
  noble gas: soy gaz.
 9. İngiliz asilzadesi.
 10. İngilterede 6s 8d değerinde eski altın para.
görkemli yapı
asil deney (ABD'nde içki yasağı döneminin alaycı tanımlaması)
soy gaz İsim, Kimya
hadis-i şerif İsim, Din ve İnanç
altın
âlicenap
yüce ruh
âlicenaplık duyguları İsim
asil ruhlu
asil ruh
asilane bir davranış
asilzade soyundan gelmek Fiil
asil soydan gelmek Fiil
asil bir aileden gelmek Fiil
asil soydan
iyi bir aileden gelmek Fiil