nomadic

  1. göçebe gibi
  2. Noun göçebelerle ilgili
  3. göçebe
  4. bedevi
  5. aşiret
  6. konargöçer
göçebe alışkanlıkları Noun
göçebelik
göçebe toplum
göçer aşireti Noun, Sociology
aşiret halinde