non synchronous non- volatile memory

  1. eşzamanlı olmayan uçucu olmayan bellek