non-contingent

bağıntılı olmayan
bağıntılı olmayan talepler Noun
kâr payı birikimli öncelikli hisse senedi