non-contingent

bağıntılı olmayan
bağıntılı olmayan talepler İsim
kâr payı birikimli öncelikli hisse senedi