non-cooperative country

  1. Noun, Criminal Law işbirliği yapmayan ülke