non-refoulment principle

  1. Noun, Law geri göndermeme ilkesi