noncontributory pension

  1. taksitlerin hepsi işverence karşılandığından işçinin katkısının olmadığı emeklilik düzeni
taksitlerin tümü işverence karşılandığından işçinin fona hiçbir katkıda bulunmadığı emeklilik düzeni