nonforfeiture condition

  1. hayat sigortasında vadesi gelen prim ödenmemiş olsa dahi poliçede belirtilen bazı hakların devam etmesi