nonproductive department

  1. üretimle ilgisi olmayan bölüm