northeastward

  1. kuzeydoğuya doğru, kuzeydoğuya yönelik/bakan/müteveccih(en).
  2. kuzeydoğu.
    in a northeastward direction.
kuzeydoğuya doğru giden