not to show much promise

  1. Verb pek ümit verici görünmemek