nothing remains but to accept

  1. kabul etmekten başka çare kalmıyor