now for

  1. …'e gelince, şimdi gelelim … .
    That matter is settled. Now for the next question: O mesele halledildi.
    Şimdi gelelim bundan sonraki soruna (= bundan sonraki meseleye gelince …).
    now for it: haydi/buyurun bakalım.
haydi bakalım
Haydi bakalım!
You're for it! İşin iş! Keyfin kekâ!
şimdilik
Bu konuyu daha sonra konuşalım. Sentence
Bu konuyu geçelim. Sentence
Bu konuyu şimdilik bir kenara bırakalım. Sentence
Lafını unutma. Sentence
çattık belaya