now this, now that

  1. bir bu, bir o; bazen biri bazen öteki.