number consecutively

  1. Verb birbirini izleyen sayı ile numaralamak