obtain a measure of economic independence

  1. Verb belli bir çapta ekonomik bağımsızlık elde etmek