obtain a measure of economic independence

  1. Fiil belli bir çapta ekonomik bağımsızlık elde etmek