obtain sb's confidence

  1. Verb birinin güvenini kazanmak