of equal standing

  1. aynı sosyal düzeyde
  2. aynı düzeyde
  3. muadil
  4. küfüv