of mark

  1. meşhur
markayı başkalaştırma
ünlü
mütemayiz adam
saygımın belirtisi olarak
her tarafından yoksulluk akmak Verb
iyice kanaat getirmiş görünmek Verb
amacına ulaşamamak Verb
mal balyasını işaretlemek Verb
güven belirtisi
iyi niyet gösterisi
iyiniyet işareti
menşe işareti
kaliteli marka
bir arsayı sınırlamak Verb
bir mülkün sınırlarını çizmek Verb
kamuoyunun eğilimini saptamak Verb
kamuoyunun eğilimini belirtmek Verb
tescilli marka sahibi
marka sahibi
isabetsiz, yanlış, konu/hedef dışı, amaçtan/hedeften uzak.
be wide of the mark: yanlış/isabetsiz
tahmin etmek, hedefi tutturamamak.