off day

  1. izin günü
  2. kişinin formda olmadığı gün
bir günlük izin almaya çalışmak Verb
tatil günü
bir günlük izin vermek Verb
personele bir gün izin vermek Verb
bütün gün durup durup yağmak Verb
bir günlük izin almak Verb
bir gün lük izin almak Verb