offer as a compromise

  1. Verb bir uzlaşma teklif etmek