offer as an excuse

  1. Verb mazeret olarak ileri sürmek